بیش از ۱.۵ میلیون کاربر فعال و +۹۴۵۰ تعداد فروش بی دلیل نیست ، سیب نوت اولین و بادقت ترین دفترچه یادداشت آیفون دنیا از لحاظ طرحی و امکانات بوده و هیچ مشابهی از لحاظ طراحی و امکانات در دنیا ندارد.
لذا مراقب افراد سودجو با انتشار نرم افزار های جعلی و گمراه کننده باشید!