سرویسی که در موردش قراره صحبت کنم سایتAppYet.com است .  با استفاده از این سرویس میتوانید بدون دانش برنامه نکیسی برای سایت یا وبلاگ خودتون اپلیکیشن بسازید.