تا حالا شده بخوایند برای کانال خودتون قابلیت کامنت گذاشتن را داشته باشید

ما همراه شما عزیزان هستیم تا بهتون آموزش قابلیت کامنت گذاشتن را در کانال خودتون فراهم کنید


پس با ایکرفت همراه باشید...


ابتدا وارد ربات زیر شوید

@ProCommentBot


روی /start کلیک کنید

کامنت

گذاشتن کامنت


پستی که میخوایند دارای کامنت بشه را براش ارسال کنید

گذاشتن کامنت


ربات برای شما دکمه ی کامنت گذاشتن را زیر پست اضافه میکنه


حالا شما میتوانید پست را داخل کانال خودتون فروارد کنید