برنامه ی عضو در عضو یک برنامه ی کاربردی است که برای افزایش ممبر و افزایش سین کانال تلگرامی استفاده میشود ولی محدودیت زمانی زیادی دارد که در این پست ما یک ترفند برای دور زدن این محدودیت به شما یاد میدهیم


شما اگر دقت کرده باشید بعد از جمع کردم ۲۵ الی ۳۰ سکه محدودیت زمانی میشید با ترفندی که من امروز میگم میتونید در روز بیشتر از ۲۵۰ تا سکه جمع کنید💯


فقط کافیه تعداد جوین های قبل از محدود شدن رو بدونید ❗️

بعد برای مثال اگر رو ۳۵ محدود میشید بعد از ۳۴ جوین برنامه رو کامل ببندید بعد از ۵ دقیقه شروع کنید دوباره جوین شدن🔆


موفق باشید💙